Min sparresa – Kevin Törnblom – Vägen mot ekonomisk frihet

Min sparresa


Kunna göra vad jag vill, när jag vill. – Vägen mot ekonomisk frihet


Hela min uppväxt har jag fått höra att jag har ett stort fokus på pengar och att jag pratar väldigt mycket om pengar. Varför? Svår fråga, men det faktum att jag växte upp med en ensamstående förälder har säkerligen spelat in. Jag har så länge jag kan minnas haft ett intresse för försäljning och att göra affärer, jag tror att känslan av att få betalt/belöning för en insats alltid har triggat mig. Det började med att jag sex år gammal sålde potatis och bär från min mormors trädgård till förbipasserande, till att senare tävla i vem som kunde sälja flest jultidningar (Pandasaker för min del) för att sedan jobba med försäljning av radioreklam på ett av Sveriges starkaste mediahus. Just valet på Pandasaker istället för jultidningar är en bra symbol för hur jag fungerar. Jag vill inte göra som alla andra gör och jag förstod snabbt att om jag ska lyckas och bli bäst så måste jag sticka ut från mängden. I den lilla by där jag växte upp sålde nästan ”alla” barn jultidningar men endast jag och en till sålde Pandasaker och i och med det kunde jag då erbjuda mina kunder något ”unikt” bara jag hann dit före min konkurrent.

Mitt intresse för börsen har vuxit fram senaste 5-6 åren men det är först för ett år sen som jag började staka ut min egen investeringsfilosofi och skissa på hur jag vill att min portfölj ska se ut. Jag tror att det tagit tid för mig att landa i min investeringsfilosofi då jag hade förmånen att mellan 21-24 års ålder tjäna väldigt mycket pengar för min ålder som sedan spenderades lika snabbt. Jag tjänade under den här perioden mer pengar än de flesta i min släkt och definitivt mer pengar än jag någonsin såg under min uppväxt. Det medförde (såklart?) att jag spenderade mycket pengar och gjorde saker jag inte kunde göra tidigare, som till exempel att resa och äta på fina restauranger.
I efterhand ångrar jag inte dessa år då jag inte spenderade de på nattklubbsbesök eller enbart kortsiktig konsumtion utan under dessa år träffade jag min sambo och vi har otroligt mycket bra minnen från den tiden. Det jag kan önska i efterhand är att jag ändå under tiden sparat en del av pengarna som jag tjänade, men det har samtidigt blivit en väldigt bra lärdom.


Min målsättning ekonomiskt är inte att sluta jobba då jag skulle bli rastlös direkt utan den är att jag ska ha möjligheten att göra vad jag vill, när jag vill sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag vill inte känna att jag inte kan åka på en resa, gå ut på restaurang, låta mina framtida barn ta skidlektioner, spela ishockey eller unna mig själv en ny dator om jag skulle vilja det. Mer specificerat så vill jag bo bra, leva gott och ha samtliga fasta kostnader täckta av utdelningar från mina innehav. De pengar jag tjänar ska alltså kunna spenderas eller sparas utan att det påverkar livskvalitén för min familj.
När jag för ett år sedan började skissa på min investeringsfilosofi så var RikaTillsammans presentation av fyra hinkar-strategin något som jag fastnade för. Jag gillar idén av mental bokföring och den strategin passade mig mycket väl. Men, som ni kunde läsa ovan är jag sällan nöjd med att göra precis som andra så jag min strategi är en vidareutveckling på fyra hinkar-strategin men grundprincipen är densamma.

Nedan kommer en redogörelse för varje del i mitt sparande och hur jag tänker bakom fördelningen. Min strategi är inte aggressiv och inte heller passiv. Jag fyller 26 år under 2020 och min sparhorisont är MYCKET lång. Men för det är jag inte beredd att ta allt för hög risk utan trygghet är viktigt för mig i min ekonomi. Eventuell extra utväxling på börsen få på foten för den tryggheten, vilket är helt okej.

Övergripande kan mitt sparande delas in såhär

 1. Hink 1. Buffert (Ska täcka oförutsedda kostnader vid behov)
 2. Hink 2. Mellanhink (Kortsiktigt fondsparande. 1-5 år)
 3. Hink 3a. Passiva hinken (Långsiktigt fondsparande. 5+ år)
 4. Hink 3b. Framtidshinken (Långsiktigt fondsparande. Mot marknader jag tror på i framtiden)
 5. Hink 4a. Svenska aktieportföljen (Fokus på kvalitetsbolag med utdelning)
 6. Hink 4b. Utländska aktieportföljen (Fokus på kvalitetsbolag med utdelning).
 7. Hink 5a. Svenska aktiva aktieportföljen. (Förhoppningsbolag/Bolag jag tror kan växa starkt)
 8. Hink 5b. Utländska aktiva aktieportföljen. (Förhoppningsbolag/Bolag jag tror kan växa starkt)


Kapitalfördelningen mellan dessa olika portföljer/hinkar är:


Hink 1. – 20 000 kr (Bor i en liten etta med låg avgift)
Hink 2. – Mål 100 000 kr (Överstigande belopp omfördelas till hink 3-5 per den 1 januari)
Hink 3a – 10% av resten
Hink 3b – 15% av resten
Hink 4a + 4b – 70% av resten
Hink 5a + 5b – 5% av resten


Hink 1 – Buffert
Här bestäms summan efter den mängd pengar du behöver ha säkert för att det ska kännas bra i magen. 20 000 kr är en relativt låg summa men jag bor som sagt väldigt billigt och har bil via jobbet. Summan kan sättas till 50 000 kr eller kanske 100 000 kr för en flerbarnsfamilj även om 100k känns i högsta laget enligt mig.

Nuvarande placering: Avanza Sparkonto+ Collector 0,65%


Hink 2 – Mellanhinken 
Även här sätts summan till ett belopp som känns bra i magen. Utgångspunkten för mig är fem gånger bufferthinken. Vilket i mitt fall innebär 100 000 kr. Köper endast fonder i denna portfölj och fördelningen är 60% aktiefonder och 40% räntefonder med en sparhorisont på <5 år. I dagsläget 10st fonder med en jämn kapitalfördelning mellan fonderna.

Nuvarande placering:
 1. Stabil aktiefond. 95% Sverige. Väldiversifierad portfölj, inriktning kvalitetsbolag.
 2. Aktiefond Asien/Stilla havsområdet. 
 3. Global aktiefond. Ca 1800-2300 olika bolag. Hållbara investeringar.
 4. Global indexfond. Vill efterlikna MSCI World Total Net Return men har ansvarsfulla principer.
 5. Global fondandelsfond. Placerar i aktiefonder i globala, svenska och tillväxtmarknader.
 6. Passiv globalfond. Investerar i ett trettiotal investmentbolag. 
 7. Aktiv högräntefond.
 8. Företagsobligationsfond.
 9. Räntefond, lång.
 10. Aktiv obligationsfond. Avstår från bolag som bryter mot internationella normer

Hink 3a – Passiv hink
Här får man fundera över vilken risk/sparhorisont man har i sitt sparande. Är det kort sikt kan man med fördel ha en större andel av sitt sparande i hink 3a och 3b och med en längre horisont mindre kapital i dessa och mer i hink 4-5.  I mitt fall skulle jag egentligen klara mig med en lägre andel sparande i hink 3a och 3b men då trygghet är viktigare för mig än maximal total avkastning har jag en något större andel i dessa två hinkar (10+15%). Det kan även finnas andra anledningar att allokera om sitt kapital mot fonder och en del räntefonder från aktier, till exempel om man tror att vi har ett stökigt börsår framför oss. Då riskspridningen är betydligt bättre i fonder än att äga enskilda innehav. I denna portfölj är fördelningen 90% aktiefonder och 10% råvaror och sparhorisonten är 5+ år. I dagsläget 10st fonder med en jämn kapitalfördelning mellan fonderna. Då sparhorisonten är mycket lång för mig (långt längre än fem år) är låga avgifter viktigt vid val av fonderna till dessa. Jag kan betala högre avgifter för kvalitet men det sker årlig utvärdering av innehaven.

Nuvarande placering:
 1. Svenska investmentbolag.
 2. Aktiefond småbolag. Diversifierade investeringar i främst svenska små och medelstora bolag.
 3. Avanza Zero. (Passivt förvaltad indexfond. Följer SIX30RX)
 4. Aktiefond USA. Indexnära fond med investeringar i ca 550-600 bolag. Hållbara investeringar.
 5. Global indexfond. Matarfond som speglar ca 1500 bolag.
 6. Bred global aktiefond. Diversifierad portfölj. Följer internationella hållbarhetsnormer.
 7. Utvecklingsmarknader. Matarfond inriktad mot utvecklingsmarknader.
 8. Nordiska småbolag. Fokus innovation, ny teknik och digitala varumärken. 30% globalt.
 9. Aktiefond Kina. Investerar främst i stora bolag i Hong Kong (10%) men även resten av Kina.
 10. Guld och andra ädelmetaller. Investerar globalt i aktier och terminsavtal. 100% råvaror.


Hink 3b – Framtidshinken
Samma som med 3a gäller det att fundera över vilken risk/sparhorisont man har. I mitt fall har framtidshinken 15% av kapitalet (frånräknat hink 1-2). Fördelningen i denna hink är 100% aktiefonder mot marknader och branscher jag tror på i framtiden. Just nu är mitt val Kina, ny teknik och hållbarhet. Sparhorisonten är 5+ år precis som för hink 3a. I dagsläget är det 5st fonder med en jämn kapitalfördelning mellan fonderna.

Nuvarande placering:
 1. Aktiv aktiefond Kina och Taiwan (15%). 
 2. Aktiefond ny teknik. Små och medelstora bolag. Max 40% utanför Norden.
 3. Global aktiefond. Främst inom informationsteknologi.
 4. Global aktiefond. Bolag som uppfyller FNs globala hållbara utvecklingsmål. Även instrument.
 5. Aktiv aktiefond Asien. 


  Hink 4a – Svenska aktieportföljen.
  Andelen av kapitalet bestäms sedan tidigare när du bestämmer vilken risk/sparhorisont du vill ha. I mitt fall har jag valt att hink 4a och 4b tillsammans ska ha 70% av övrigt kapital. I den här portföljen investerar jag i direktägda svenska aktier med fokus på stabila kvalitetsbolag som ger utdelning. I dagsläget har jag investerat i 32st bolag och har totalt 45st bolag på bevakningslistan.

  Exempel på innehav:  Investor, Volvo, Telia, Kinnevik och SEB.


  Hink 4b – Utländska aktieportföljen.
  I den här portföljen investerar jag i direktägda utländska aktier. Precis som med 4a är det fokus på kvalitetsbolag som ger utdelning. I dagsläget har jag investerat i 4st bolag och har totalt 41st bolag på bevakningslistan.

  Exempel på innehav: Coca Cola och ABG Sundal Collier Holding.


  Hink 5a – Svenska aktiva aktieportföljen
  Här investerar jag dels i förhoppningsbolag men främst i svenska bolag som jag tror på och som jag tror kommer ha en stark tillväxt på sikt. Tillsammans med 5b den portfölj med högst risk vilket medför ett aktivt beslut om hur stor del av kapitalet som man vill allokera hit. I mitt fall ska 5a och 5b tillsammans stå för 5% av övrigt kapital. I dagsläget har jag investerat i 16st bolag och har totalt 44st bolag på bevakningslistan.

  Exempel på innehav: Kindred Group, Evolution Gaming, Byggpartner och Nobina.


  Hink 5b – Utländska aktiva aktieportföljen
  Här investerar jag i direktägda utländska aktier. Som med 5a är det dels förhoppningsbolag men främst bolag som jag tror på och som jag tror kommer ha en stark tillväxt på sikt. I dagsläget har jag investerat i 2st bolag och har totalt 32st bolag på bevakningslistan.

  Exempel på innehav: Cancer Genetics Inc och Burcon Nutrascience Corp.


  Jag är väldigt ny på börsen och med den historik börsen har är det sannolikt att vi kommer se en kraftigare nedgång inom en nåbar framtid men då min horisont är mycket lång och jag tror på min strategi känner jag ett lugn över det. Jag kommer gå på många minor men kan jag minimera dem och ta lärdom av de jag kliver på så kommer jag nå mitt mål. 
  Mitt delmål är att slå index varje enskilt år och räknat på 8,5% avkastning i snitt per år och 3% direktavkastning bör jag nå mitt, något oklara, mål vid 49 års ålder. 
  Mitt största tips till de som funderar på att börja spara men är tveksamma är att börja. Bästa dagen var igår och den näst bästa idag. Se till att läsa på och att börja med fonder eller investmentbolag är en bra start med lägre risk än att spekulera i enskilda bolag.

  Lycka till!  Tack Kevin för att du ville dela med dig av din sparresa!
  Verkligen intressant läsning. 
  Följer ni inte Kevin på Twitter så är det dags att göra det nu. @KevinTornblom

  Detta var det nionde och sista inlägget för denna gången.

  Skulle du vara intresserad av att skriva ner din resa och få den publicerad på bloggen?
  Skriv en kommentar eller skicka ett mail till pappabetalar2018(a)gmail.com.
  Jag gör mer än gärna om denna inläggsserie när tillräckligt många bidrag trillat in i mailkorgen.


  Fler inlägg i serien ”Min sparresa”
  Säsong 1

  1. Robert Sloberg


  2. Finanski


  3. Mikael Aslan


  4. Nighttrader


  5. InvesteraMera  Du gillar kanske också...

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  2 Comments
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Pappa betalar?

  Hej Snålgrisen!
  Ja Kevin skrev detta för strax över två månader. Snacka om att han hade rätt.

  Ja, personligen är detta förmycket för min egen del.
  Mellanhinken ser jag ingen nytta med. En buffert, en passiv och en lekportfölj. Räcker gott och väl för min egen del.

  Skönt att få en krasch så tidigt i sparkarriären.

  Mvh PB?

  Snålgrisen

  Intressant läsning!

  "vi kommer se en kraftigare nedgång inom en nåbar framtid"… no shit 🙂

  Ett aningen invecklat upplägg med så många olika hinkar och portföljer. Går det ens att hålla reda på i längden, alla olika tillgångsslag och strategier? Glöm inte att planera för andra eventualiteter som att din nästa arbetsgivare inte tillhandahåller någon bil. Finns en bil på egen bekostnad med i planen?

  Lycka till, nu har du alla köpmöjligheter i världen och fick även uppleva din första riktiga börskrasch.

  /Snålgrisen

  2
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x