Nya uppgifter kring att betala skatt på panelerna!

Denna information kan ni bortse från. Jag låter inlägget vara kvar men informationen stämmer ej!

Skrev i ett blogg inlägg i maj angående att betala skatt på panelundersökningarna.
Nu verkar det som att detta inte är aktuellt längre. Jag har tack vare en läsare fått information som gör att jag inte behöver betala skatt på panelerna. Detta är väldigt goda nyheter speciellt när det är ett extraknäck med ganska låg timpeng.
Skönt att även cashbacksidorna inte ska skattas.
Detta gör att projekt ”GratisPengen” fortsätter att vara ännu mer intressant. Jag hade räknat med att betala skatt på pengarna från panelerna men det behöver jag alltså inte göra. Fantastiskt!

Kort om projektet

Ett av mina bloggprojekt är ”GratisPengen”.
Där använder jag mig av några cashbacksidor, all bonus från inköp jag gör går in i portföljen GratisPengen. Likaså bonus från Preemkortet och även de pengar jag får in från Panelundersökningar. Jag har skrivit om alla paneler jag är medlem i här Paneler som ger pengar

Ska panelundersökningar beskattats som inkomst?

Nästan all inkomst i Sverige är skattepliktigt. Men nu inte denna inkomst.
Jag har tack vare en läsare blivit varse om en sida på skatteverket där det går att läsa följande!

”Skatteavdrag ska inte göras från ersättningar som understiger 100 kr (10 kap. 4 § 1 SFL). Det gäller även om förutsättningarna för skyldighet att göra skatteavdrag i övrigt är uppfyllda. Bestämmelsen finns för att förenkla administrationen vid utbetalningar av småbelopp.”

Detta blir ytters intressant eftersom alla paneler jag använder mig av inte betalar ut mer än 100kr per tillfälle.
Det går att läsa mer om detta på sidan 10 kap. 4 § 1 SFL.
Jag klistrar in texten:

”Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete

Begränsade belopp

4 § Skatteavdrag ska inte göras från ersättning för arbete om
1. ersättningen understiger 100 kronor,
2. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor,
3. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 10 000 kronor och
a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
b) ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver,
c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse som avses i 25 kap. 13 § 4 socialförsäkringsbalken om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, samt
d) det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, eller
4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 4-6 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och det kan antas att det som föreningen sammanlagt kommer att betala ut under kalenderåret understiger ett halvt prisbasbelopp. Lag (2013:967).”

Okej vad kan vi ta med oss av detta.

1. ersättningen understiger 100kr. 
Check! Ingen av de paneler jag är medlem i betalar mer än 100kr per tillfälle. 
2. det kan antas att den ersättning som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret understiger 1 000 kronor. 
Check! för min del är inte en enskild panel i närheten att betala mer än 1 000 kronor vilket gör att jag redan nu inte behöver läsa resten av punkterna.
Så du behöver inte betala skatt på inkomster från paneler!

Du gillar kanske också...

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Pappa betalar?

Fast det är varje panel som sköter utbetalningarna så just det tror jag är lugnt. Det är inte cint som betalar ut arvodet.

Pappa betalar?

Tack. Tänkte också på ordet skatteavdrag. Men ska dra iväg ett mail till skatteverket och kolla upp detta.

Anonym

Och även om enstaka paneler inte betalar mer än 100 kr så är det Cint som håller i panelerna och då räknas nog den totala utbetalningen från Cint och det blir nog mer än 1000 kr/år.

MiljonMål

Nu är inte jag någon skatte expert men med skatteavdrag menas väl att arbetsgivaren inte behöver dra av någon skatt när de kriterier skatteverket listat ovan gäller. Jag tror dock att du fortfarande själv måste redovisa "lönen" i din deklaration och sedan göra en fyllnads inbetalning. Bästa är nog att maila skatteverket och få ett bättre svar från dem.

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x