Amorteringsfritt

Amorteringskravet Att amortera på sitt bolån, det är något de flesta svenskar tvingas till att göra idag.Sedan 1:a juni 2016, när amorteringskravet kom. Då blev alla som tecknade nya lån, tvingade att amortera 1-2% av...